Påmeldingen til kurs er bindende.

Vi oppfordrer deg til å følge det kurset du har meldt deg på. Dersom du ikke kan komme til avtalt kurstime kan du melde deg av timen og booke deg på en annen kurstime via appen. Dette må skje innen samme kursuke. Avmelding av time må skje senest 5 timer før timen din start. Timer som ikke avmeldes innen 5 timer anses som tapt.

Første kurstime kan ikke flyttes på. Da risikerer du å miste din kursplass.

Flytting av timer kan først gjøres når kursuke nummer 2 fysisk starter opp.

Meld deg gjerne av timer du vet du ikke kan slik at andre har mulighet til å ta igjen på dine timer, men gjør det først etter at 1. kursuke er over. Takk.

Kurstimer kan ikke tas igjen på Drop in timer som ikke er kurs eller trekkes over til nysesong.

DROP IN timer kan ikke avbestilles da billett har begrenset gyldighet.

Avbestilling av PT timer

Privat timer må avbestilles senest 24 timer før avtalt tid.

VED LANGVARIG SYKDOM KREVES SYKMELDING FOR Å FÅ TIMER TILGODE